Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku - Informacja o wydawaniu skierowań - pomoc żywnościowa

Informacje

Zagnańsk

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Informacja o wydawaniu skierowań - pomoc żywnościowa

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in. :

 • spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

 

 1. ubóstwo ,
 2. bezdomność ,
 3. bezrobocie (status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 4. niepełnosprawność ( zaświadczenie o niepełnosprawności) ,
 5. długotrwała lub ciężka choroba ( zaświadczenie lekarskie ),
 6. przemocy w rodzinie,
 7. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ( min. 3 dzieci ),
 8. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 9. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ( świadectwo zwolnienia z zakładu karnego),
 10. alkoholizm lub narkomania ( dokumentacja potwierdzająca uzależnienie),
 11. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa klęska żywiołowa lub ekologiczna
 • których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

- 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1320,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2021r.;
 • odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego;
 • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający;
 • alimenty na dzieci (odcinek lub wyrok);
 • świadczenia rodzinne, opiekuńcze pobierane na dzieci;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2020r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne zaświadczenia związane z uzyskanymi dochodami;

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu PŻ zapraszamy do pobrania skierowań, które wydawane będą w okresie od 03.01.2022r. do 31.01.2022r.

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów. Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność w wyznaczonym terminie.

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH POGRAMU.