Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku - Informacja dotycząca zachowania trwałości projektu "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"

Informacje

Zagnańsk

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Informacja dotycząca zachowania trwałości projektu "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"

W dniu 30.04.2022 roku zakończono projekt pn. „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom”, realizowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt realizowany był w partnerstwie:
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc
Gmina Zagnańsk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Realizatorzy projektu oświadczają, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przez okres 36 miesięcy.

Trwałość należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość do zachowania utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych oraz dodatkowych zasobów kadrowych w zakresie:

  • działalności Klubu Seniora w Samsonowie,
  • świadczenia usług opiekuńczych środowiskowych


 Agata Sykulska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagnańsku