Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Artykuły

 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w okresie od grudnia 2023 do października 2024

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom regionu pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie: grudzień 2023 – październik 2024.
   
  Pomoc Żywnościowa jest przekazywana przez Kielecki Bank Żywności do Organizacji Lokalnych Partnerskich (OPL), które bezpośrednio dystrybuują produkty spożywcze do osób potrzebujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
   
  Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej: 
  Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.
   
  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych (OPL).
  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności;
  inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.
   
  Czytaj Więcej o: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w okresie od grudnia 2023 do października 2024
 • Program Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 (FEPŻ)

  W dniu 12 grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021–2027 (FEPŻ). Program będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 r.
  FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

  Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:
  — dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410 zł,

  — przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. Ustawy.

  Termin kwalifikowania do Podprogramu w 2023 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku rozpoczyna się od 15.11.2023 do 31.12.2023 roku

  Szczegółowe informacje na temat FEPŻ są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu
  Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 , gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.

  Czytaj Więcej o: Program Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 (FEPŻ)
 • Wydawanie skierowań do Podprogramu 2021 PLUS

  Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 PLUS zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku, gdzie pracownik socjalny ustali czy osoba/rodzina spełnia warunki do udziału w Programie.

  Zatwierdzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wytyczne https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus  do podprogramu 2021 PLUS wskazują zestaw dla jednego odbiorcy końcowego obejmujący: powidła śliwkowe 0,3 kg, makaron 2 kg, mleko 2 l, szynka wieprzowa 0,9 kg, cukier biały 2 kg, olej rzepakowy 2 l.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 41 311 - 31 -35 wew. 30, 31, 33, 34.

  Pliki do pobrania:

  Czytaj Więcej o: Wydawanie skierowań do Podprogramu 2021 PLUS
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
  PODROGRAM 2021 Plus

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
  Czytaj Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus
 • Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021

  W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
  Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy  o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie

  na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

  Czytaj Więcej o: Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021
 • Informacja dla mieszkańców

  Informujemy, że w ramach projektu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 będzie wydawana żywność dla uprawnionych mieszkańców Gminy Zagnańsk

  wydawanie żywności we wtorki i czwartki w godz. 8:00 do 13:00

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41/ 31-13-135 wew. 30,31,32,33.

  Agata Sykulska
  Kierownik GOPS w Zagnańsku

   

  Czytaj Więcej o: Informacja dla mieszkańców