Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Artykuły

 • Informacja

  Z dniem 1 marca 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zagnańsk Nr 105/VIII/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.).

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

  Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

  Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • 23 LUTEGO DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ!

  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Eksperci przewidują, że do 2030 roku stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, w Polsce - 4 miliony.

  Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

  Depresja to choroba jak każda inna np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Depresja to choroba, która jest związana z wadliwym funkcjonowaniem neuroprzekaźników w mózgu. Depresja nie jest oznaką słabości. Choroba ta dotyka ludzi w różnym wieku, niezależnie od płci czy statusu społecznego. Depresja nie jest tylko chwilowym obniżeniem nastroju, ale chorobą, która utrudnia bądź nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Obniżony/obojętny nastrój, smutek, brak energii, utrata sprawności intelektualnej, pesymistyczne widzenie przyszłości, niska samoocena, brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność, zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania), zmniejszony/zwiększony apetyt to typowe objawy depresji. Depresja odbiera radość życia i jest przyczyną cierpienia psychicznego. Skutki nieleczonej depresji bywają bardzo poważne. Najpoważniejszym z nich jest samobójstwo.

  Przyczyn depresji upatruje się we wspólnym oddziaływaniu czynników endogennych (genetycznych, metabolicznych), egzogennych (związanych z obciążeniem chorobami somatycznymi, przyjmowanymi z ich powodu lekami działającymi depresjogennie, uzależnieniem od leków uspokajających/nasennych, alkoholu, narkotyków), psychogennych – trudne wydarzenia życiowe, straty, zmiany.

  Depresję można i należy leczyć. Najkorzystniejsze są metody kompleksowe, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię. Nowoczesne leki antydepresyjne działają skutecznie i są bezpieczne.

  Czytaj Więcej o: 23 LUTEGO DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ!
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 19-23 lutego 2024

  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w roku 2024 będzie trwał w dniach od 19 do 23 lutego. Jego obchody mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Idea związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który obchodzony jest 22 lutego. W ramach tego tygodnia, instytucje takie jak sądy, prokuratury, komendy policji, prawnicze samorządy zawodowe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce angażują się w akcję. Osoby dotknięte przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną poradę.

  Dodatkowo przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, gdzie mogą uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną i psychologiczną, a w razie potrzeby również pomoc materialną dostosowaną do ich potrzeb. Warto pamiętać, że istnieje również całodobowa ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

  Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z innymi instytucjami wspiera ofiary przestępstw, aby zapewnić im wsparcie i ochronę.

  Wykaz placówek znajduje się na stronie Funduszu Sprawiedliwości:

  https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/ 

  Czytaj Więcej o: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 19-23 lutego 2024
 • Informacja o zakończeniu rekrutacji do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku informuje, iż w dniu 16 luty 2024 roku zakończył się proces rekrutacji do Programu resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Osoby, które złożą Kartę zgłoszeniową do w/w Programu po 16 lutym 2024 roku będą zapisywane na listę rezerwową.

  Agata Sykulska
  Kierownik GOPS w Zagnańsku

  Czytaj Więcej o: Informacja o zakończeniu rekrutacji do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • Edukacyjnie i zdrowo spędzone ferie przez dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych z Zagnańska

  W dniach 12.02-16.02.2024 roku wychowankowie świetlic środowiskowych z Zagnańska codziennie pod okiem wychowawców świetlic uczestniczyli w różnorodnych zajęciach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku. Celem przewodnim było zachęcić dzieci do aktywnego udziału w ciekawych warsztatach pozwalających rozszerzyć zainteresowania, zdobyć wiedzę i integrować się w grupie rówieśniczej. Dodatkowo wszyscy uczestnicy codziennie otrzymywali zdrowy pakiet śniadaniowy w postaci owocu, mus owocowego i przekąski.

  Czytaj Więcej o: Edukacyjnie i zdrowo spędzone ferie przez dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych z Zagnańska