Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Artykuły

 • Nabór wniosków do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA " – edycja 2023

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku ogłasza nabór wniosków do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA " – edycja 2023, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie
   z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Program ma także zapewniać:

  1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
   a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami
   ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
  2. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA " – edycja 2023
 • Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku ogłasza nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
  • osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie:
   a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
   c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
   i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

  Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  4. 360 godzin rocznie dla:
   a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
   ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

   

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
 • Dzień Babci i Dziadka obchodzony przez seniorów z Gminy Zagnańsk w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach


  Na zaproszenie Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego oraz biskupa Mariana Florczyka seniorzy z Gminy Zagnańsk wraz z Wójtem Wojciechem Ślefarskim uroczyście świętowali Powiatowy Dzień Babci i Dziadka Osób Starszych i Samotnych, który odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w dniu 21.01.2023 r. Przybyłym gościom  ksiądz biskup Marian Florczyk zwrócił uwagę na to, „że wiele starszych osób zmaga się z samotnością, dlatego trzeba robić wszystko, żeby sprawiać im jak najwięcej radości. I poświęcać czas, bo tego potrzebują”. Natomiast Starosta Kielecki Mirosław Gębski mówił o tym, „że osoby starsze nadal mogą odgrywać ważną rolę w naszym życiu”. Po uroczystych powitaniach nie zabrakło muzyki, występów artystycznych i poczęstunku. W trakcie spotkania wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca Wierna Rzeka, Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna, Marysia Sadrak wraz z Przyjaciółmi.
  Babcie i dziadkowie wyrażali wdzięczność za to spotkanie, na którym panowała miła, rodzinna atmosfera. Na koniec imprezy seniorzy z Gminy Zagnańsk: babcie i dziadkowie otrzymali każdy słodką niespodziankę w postaci słoiczka miodu.

  Małgorzata Janik
  GOPS Zagnańsk

  Czytaj Więcej o: Dzień Babci i Dziadka obchodzony przez seniorów z Gminy Zagnańsk w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych osób wskazanych przez GKRPA w Zagnańsku

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog, lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień, lekarz psychiatra i specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku.

  Pliki do pobrania:

  Czytaj Więcej o: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych osób wskazanych przez GKRPA w Zagnańsku
 • Webinar „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych” - 20 stycznia 2023 roku.

  Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.
  Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

  Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

  Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.
  Udział w webinarium jest bezpłatny.

  Pliki do pobrania:

  Czytaj Więcej o: Webinar „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”